Szolgáltatásaink

Beküldve: Szolgáltatásaink

abra

A gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás segítése érdekében, korszerű ismeretekkel, változatos és hatékony oktatási módszerekkel, kiválóan működő gyakorlóhelyeken igyekszünk képzéseinket minél eredményesebbé tenni. Arra törekszünk, hogy a jól képzett szakembereket visszavezessük a munka világába.


Engedélyezett képzési programjaink


Általános iskolai végzettséggel megszerezhető szakmák

     Gyermek- és ifjúsági felügyelő                                    OKJ 31 761 01
     Óvodai dajka                                                            OKJ 32 140 01
     Szociális gondozó és ápoló                                         OKJ 34 762 01


Érettségi végzettséggel megszerezhető szakmák

     Szociális asszisztens                                                 OKJ 54 762 02
     Szociális szakgondozó                                               OKJ 54 762 03
     Gyógypedagógiai segítő munkatárs                            OKJ 54 140 01
     Pedagógiai- és családsegítő munkatárs                       OKJ 54 140 02


OKJ-s szakmára ráépülő képzések

     Mentálhigiénés asszisztens                                          OKJ 55 762 03
     Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző            OKJ 55 762 06


Felnőttképzési szolgáltatások

-          Előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása
-          Képzési szükségletek felmérése
-          Egyéni tanulástechnikák oktatása
-          Képzési tanácsadás
-          Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás


Egyéb felnőttképzési szolgáltatások

-          Reintegráló tréning
-          Munkatanácsadás
-          Álláskeresési tanácsadás
-          Pszichológiai tanácsadás
-          Jogi tanácsadás


2.1.4. Tanfolyamok, tréningek

Megnevezés

Óraszám

Személyiségfejlesztő, kiégést megelőző tréning

60

Szociális készségek fejlesztése

60

Konfliktuskezelő tréning

30

Mediáció

60

Személyiségfejlesztő tréning – Önmagával jóban rosszban

30

Önismereti tréning – Ki vagyok én?

30

Életvezetési tanácsadás

60

Állampolgári és jogi ismeretek

30

Tanulástechnika, tanulásmódszertani tréning

30

Álláskeresési tréning

60

Munkahely megtartását elősegítő tréning

60

 

Az IPSZILON Pedagógiai Intézet feladat-ellátása


Leggyakoribb szolgáltatási formák

-       akkreditált pedagógus továbbképzések
-       szakmai konferenciák, fórumok
-       előadások tartása nevelési értekezleteken
-       szakmai tanácsadás, konzultáció



Felkészítés a pedagógusminősítésre és a tanfelügyeleti ellenőrzésre

o   a portfólió dokumentumai;
o   a pedagógusminősítő eljárás (PÉM);
o   a tanfelügyeleti ellenőrzés eljárásrendje;
o   a szakértői vagy tanfelügyeleti látogatás menetrendje;
o   és olyan gyakorlatközpontú felkészítést, tréninget igényelnek, amely a résztvevők meglévő tapasztalataira épít. Emellett korszerű elméleti tudást várnak, mely birtokában sikerül a portfóliót megvédeni.


Szaktanácsadói szolgáltatások

o   pedagógiai módszertani tanácsadás
o   pedagógiai innovációk támogatása, menedzselése
o   egyéni erősségek, fejlesztendő területek számbavétele
o   folyamattanácsadás

Szolgáltatások keretei

o  egyrészt mikrocsoportos konzultáció vagy nevelőtestületi értekezlet keretében,
o  másrészt egyéni célú szaktanácsadás a minősítés előtt álló kollégák igényei szerint


Pedagógiai, pszichológiai témájú konferenciák